Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Vinterfôrhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie > Historiske ferdselsveier >  Oversikt over nettadresser til historiske kart

Oversikt over nettadresser til historiske kart

1750
Kartblad 171: De 4 Dragonregimenter oprettet 1750 sündenfields i Norge
Kartserie: Kompanikart – Norge 90
Område: Viken
Årstall: 1750

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6233

1757
Akershus amt nr. 1: Situations Carte over den Gothaltsche Kaaber Werckets Circomference
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Nordmarka
Årstall: 1757
Målestokk: 1:70 000
Merknader: De Gothaltsche kobberverks sirkumferensområde

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=183

1760
Akershus amt nr. 13: Situations Cart over herr Justits Raad Chr. Ancher og Sr. Jens Hiortes Skove Nord Marcken kaldet
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Ringerike, Hadeland
Årstall: 1760
Målestokk: 1:35 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=288

1780
Akershus amt nr 8: Carte over Agers Sogn og Væstere Bærum
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Aker, Bærum
Årstall: 1780
Målestokk: 1:70 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=467

1797
Kartserie: Kvadratmilkart
Område: Nittedal, Skedsmo
Årstall: 1797
Målestokk: 1:10 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6091

1797
Mil nr. 73
Kartserie: Kvadratmilkart
Område: Nittedal, Skedsmo
Årstall: 1797
Målestokk: 1: 10 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6092

1797
Mil nr. 72 (Christiania)
Kartserie: Kvadratmilkart
Område: Oslo
Årstall: 1797
Målestokk: 1:10 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6090

1802
Kartserie: Norgesavdelingen. 1802.
Målestokk: 1:60 000.
Tegner/oppmåler: Darre, Carl Wendel Bremer, P. Ramm, Rick, Wegner, Wahrendorff, H. L. Juell, J. Ramm, D. Wibe, J. Wibe.

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=17869

1804
Kart over Aker, Enebak, Nittedal, Skedsmo og Lørenskog, del A vest
Kartserie: Jegerkorpskart – Norge 267
Område: Aker, Lillomarka
Årstall: 1804
Målestokk: 1:13 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6719

1805
Kartblad 23: Kart over det Aggerske Compagnie District
Kartserie: Kompanikart – Norge 90
Område: Aker
Årstall: 1805

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6262

1805
Kartblad 24: Wei-Kaart over det Schijedsmoiske Compagnie District
Kartserie: Kompanikart – Norge 90
Område: Skedsmo
Årstall:1805

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6263

1806
15C 9 vest
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus, Østfold
Årstall: 1806
Målestokk: 1:10 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=7063

1806 (Matrikkel)
16 C 6 vest
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus
Årstall: 1806
Målestokk: 1:10000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/oppmåler: Niels Stockfleth Darre Friis.

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=7046

1806 (Matrikkel)
16 C 6 vest
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus
Årstall: 1806
Målestokk: 1:10000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/oppmåler: Niels Stockfleth Darre Friis.

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=7064

1818
20 A 1
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus, Oslo
Årstall: 1818
Målestokk: 1:20 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8311

1818
20 A 5
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus
Årstall: 1818
Målestokk: 1:20 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8315

1822
Utsnitt av kartet "Croquis militaire d`un voyage pittoresque aux alpes de Tellemark"
Kartserie: Norgesavdelingen
Område: Akershus, Telemark, Buskerud, Vestfold
År: 1822
Målestokk: 1:80 000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/oppmåler: Ukjent
Merknad: Årstall usikkert

https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6796

1825
Akershus amt nr. 31-2: Kart over Agerhus Amt
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Akershus
Årstall: 1825
Målestokk: 1:20 0000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=342

1825
19 B 3, 19 B 4
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus, Buskerud, Oslo
Årstall: 1825
Målestokk: 1:50 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8805

1825
19 B 7, 19 B 8
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo
Årstall: 1825
Målestokk: 1:50 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8807

1827
Akershus amt nr. 32-2: Kart over Agerhus Amt
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Akershus
Årstall: 1827
Målestokk: 1:20 0000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=344

1827
19B 11
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Buskerud, Oppland
Årstall: 1827
Målestokk: 1:50 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8798

1845
Kristians-amt nr. 16-sydlige-4: Kart over Kristians Amt
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Oppland
Årstall: 1845
Målestokk: 1:200 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=1606

1859
Portefølje nr. 24
Kartserie: Porteføljekart – Norge 166
Område: Hobøl, Spydeberg, Kraakstad, Fet, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Sørum, Urskog, Nes, Ullensaker
Årstall: 1859
Målestokk: 1:100 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6397

1860
Portefølje nr. 31
Kartserie: Porteføljekart – Norge 166
Område: Norderhov, Hole, Aker, Jevnaker, Gran, Land, Ås, Viker, Flå
Årstall: 1860
Målestokk: 1:100 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6410

1867
Akershus amt nr. 41b: Kristiania med Omegn
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Akershus
Årstall: 1867
Målestokk: 1:20 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=366

1867
Kristiania nr. 86: Kristiania med omegn
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Oslo
Årstall: 1867
Målestokk: 1:20 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=1559

1872
19B Hønefoss
Kartserie: Rektangelkart
Område: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo
Årstall: 1872
Målestokk: 1:100 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=9854

1874
15C 9 NV
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus, Oppland
Årstall: 1874
Målestokk: 1:25 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8549

1881
Akershus Amt nr 57-4
Årstall: 1881
Målestokk: 1:25 000
Merknader: Revideret i Marken 1890; 1891 og 1892.

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=404

1881
20A 1 SV
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Akershus, Oslo
Årstall: 1881
Målestokk: 1:25 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8581

1881
19B 4 NØ
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Oslo
Årstall: 1881
Målestokk: 1:25 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8571

1887
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Akershus
År: 1887
Målestokk: 1:25000
Teknikk: Heliogravyre
Kartteiknar/oppmålar: Johannes Solem, D. Tønnesen, Johan Nordhagen
Merknad: Revideret i Marken 1890; 1891 og 1892.

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6632

1890
Akershus amt nr. 63: Kart over Nordmarken og Sørkedalen
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Nordmarka
Årstall: 1890
Målestokk: 1:30 000
Karttegner/oppmåler: Ernst Bjerknes, C. Leisner

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=441

1901
Akershus amt nr. 57-6: Kart over Kristiania Omegn
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Oslo, omegn
Årstall: 1901
Målestokk: 1:25 000

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6633

1906
Kartserie: Nordmarkskart
Område: Oslo, Buskerud, Oppland
År: 1906
Teknikk: Reproduksjon
Målestokk: 1:50 000
Karttegner/oppmåler: Kristian Petersen
Utgiver: Olaf Norlis Forlag Oslo
Merknad: Kartet er i privat eie

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=11013

1908
Akershus amt nr 57-4: Kart over Kristiania Omegn
Kartserie: Amtskartsamling
Område: Akershus, Oslo
År: 1908
Målestokk: 1:25 000
Teknikk: Heliogravyre
Karttegner/oppmåler: Johannes Solem, O. Engh
Akershus amt nr 57-4: Kart over Kristiania Omegn

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=405

1910
Kartserie: Nordmarkskart
Område: Oslo, Buskerud, Oppland
År: 1910
Teknikk: Reproduksjon
Målestokk: 1:50 000
Karttegner/oppmåler: Kristian Petersen
Utgiver: Olaf Norlis Forlag Oslo
Merknad: Usikkert utgiverråd. Kartet er i privat eie

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=11016

1913
Kristiania omegn blad 4
Kartserie: Omegnskartkart
Område: Akershus, Oslo
År: 1913
Teknikk: Trykt
Målestokk: 1:25 000
Karttegner/oppmåler: O. Engh, J. Natrud
Utgiver: NGO
Merknad: Revidert 1913

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6609

1915
Kartserie: Nordmarkskart
Område: Oslo, Buskerud, Oppland
År: 1915
Teknikk: Reproduksjon
Målestokk: 1:50 000
Karttegner/oppmåler: Kristian Petersen
Utgiver: Olaf Norlis Forlag Oslo
Merknad: Usikkert utgiverråd. Kartet er i privat eie

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=11015

1919
Kartserie: Amtskart
Område: Akershus, Oslo
År: 1919
Teknikk: Kobberstikk
Målestokk: 1:200 000
Karttegner/oppmåler: Niels Arentz Ramm, Gerhard Munthe, Pelicier, Malo
Merknad: Usikkert årstall

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=2

1924
Kristiania omegn blad 4
Kartserie: Omegnskartkart
Område: Akershus, Oslo
År: 1924
Teknikk: Trykt
Målestokk: 1:25 000
Karttegner/oppmåler: O. Engh, J. Natrud
Merknad: Revidert 1921–24

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6878

1925
19B 4 NØ
Kartserie: Rektangelmålinger
Område: Oslo
Årstall: 1925
Målestokk: 1:25 000
Kartteegner/oppmåler: Oscar Thue, Gunvald Hagene, Thorolf Bjørnstad

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=8573

1932
Oslo omegn blad 4
Kartserie: Omegnskartkart
Område: Akershus, Oslo
År: 1932
Teknikk: Trykt
Målestokk: 1:25 000
Karttegner/oppmåler: O. Engh, J. Natrud

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6879

1938
G35-11
Kartserie: Gradteigsmålinger
Område: Akershus
Årstall: 1938
Målestokk: 1:50000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/oppmåler: Niels Sire Andreas Theodor Walle
Merknad: 1931, 1938-2

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=3716

1949
Oslo blad 4
Kartserie: Omegnskartkart
Område: Akershus, Oslo
År: 1949
Teknikk: Trykt
Målestokk: 1:25 000
Karttegner/oppmåler: Ukjent
Utgiver: NGO

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6610

1962
Kristiania amt 98 ant: Oslo Nordmarka
Årstall: 1962
Målestokk: 1:50 000
Teknikk: Trykt
Karttegner/oppmåler: Ukjent
Merknad: Utgitt 1938

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=1579


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349