Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Historiske ferdselsveier
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie >  Maleren Johan Chr.C. Dahl (J.C. Dahl, eller I.C. Dahl)
Fra årsskrift Maridalens Venner 1985

Maleren Johan Chr.C. Dahl (J.C. Dahl, eller I.C. Dahl)

Av Sheldon Reinholdt, fra årsskrift Maridalens Venner 1985.

Johan Christian Clausen Dahl (J.C. Dahl eller I.C. Dahl), (1788–1857), norsk landskapsmaler, født i Bergen. Fikk tegneundervisning hos en svensk tegnelærer i Bergen, kom senere i malelære hos dekorasjonsmaler J.G. Møller og malte adskillige "dørstykker" med landskaper og figurer, dekorerte rullegardiner o.l. Malte på egen hånd landskaper, dyr, blomster, portretter som vakte oppmerksomhet. For penger innsamlet av Lyder Sagen reiste han i 1811 til København, hvor han kom inn på akademiet. Han studerte naturen og de hollandske mestere. Hans landskaper, også norske, vant stor annerkjennelse. Han dro deretter til Dresden, hvor han fikk nært forhold til Kasper O. Friedrich. Ble 1820 medlem av Dresdenerakademiet, dro derfra til Italia som Christian Fredriks gjest.

Italias natur gjorde inntrykk på ham, han malte her en rekke utmerkede studier og malerier. I Rom sluttet han vennskap med Thorvaldsen, som utførte en byste av ham. Fra 1821 tok han bolig i Dresden, hvor han i 1824 ble utnevnt til professor. Dahl elsket Norge og gjorde stadig reiser dit: i 1826, 1834, 1839, 1844 og 1850. Hver gang tok han ivrig skisser og studier av norsk natur. Han arbeidet også for utviklingen av norsk kunstliv, ga støtet til kunstforeningenes opprettelse, virket for Nationalgalleriet i Kra., som for en vesentlig del er grunnlagt ved innkjøp av hans samlinger, for gamle fortidsminnesmerkers bevaring, utkastet tanken om restaurering av Haakonshallen og Trondheims Domkirke. Han var også den første som henledet oppmerksomheten på de norske stavkirker og utga på egen bekostning verket "Denkmale einer sehr ausgebilderen Holzbaukunst aus den früheren Jahrhunderten in den innern Landschaften Norwegens" (1836–37). Den samme kunst er naturalistisk. Hans styrke ligger nettopp i hans hengivelse i studiet av naturen forenet med teknisk overlegenhet og koloristisk begavelse. Hans bilder er "erindringskunst", komponert i atelieret etter studier, erindringer og hollandsk påvirkning. Størst er han i sine glimrende og friske førstehånds skisser og studier. (Gjengitt etter Aschehougs konversationsleksikon, Anden utgave, Bind II.)


Under J.Chr.C. Dahls tur i Norge i 1844 oppholdt han seg en stund i Maridalen og laget tegninger og skisser. I "Kom til den fagre Maridal" er følgende tegninger gjengitt: Skjervenbrua (den gamle Hammerenbrua som lå nedenfor den nåværende) med utsikt over Maridalsvannet, s. 22, Stangjernshammeren litt opp i Skjærsjøelva, s. 32, Kirkeruinen, s. 58 og gården Nordre Kirkeby s. 87.

På grunnlag av tegninger, skisser og andre studier laget han maleriet "Maridalen" (52 x 81 cm). Dette befinner seg i Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Media-ID: 70222322. Title: Maridalen. Copyright: bpk / Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Hans-Peter Klut.

Maridalen I.C. Dahl
Klikk på bildet eller trykk på denne lenka for å laste ned maleriet høyoppløselig.

Det kan ikke være tvil om maleriet forestiller Ankerveien i bru over Skjærsjøelva. Hvis gjengivelsen er blitt god nok, kan vi se husene på Steinsrud i lia oppe til venstre.

For å skape mer "dramatikk" i komposisjonen har maleren tillatt seg å plassere et fjell i øvre, venstre hjørne.

Jeg tror nok de fleste av oss gjerne ville hatt dette maleriet hjemme i stua!


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349