Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Iungsdalen

Iungsdalen

Av Helge Haakenstad

I mai ... når skogen lukter av vår,
jeg går stien i Iungsdalen opp.
Her har jeg vandret i mange år,
sett mening i stort og smått.

Her vokser granskog i dråg og lier,
og mose skogbunnen dekker.
Her tråkker elg langs myr og sti,
stille ... renner de mange bekker ...

Her kan du ane skogens mystikk,
kort vei fra storbyens larm.
Gå stien en gang ... med åpent blikk,
en dag som er stille ... og varm.

Der oppe du får et sjeldent syn,
fra koller vi alle må verne.
Utover bygden og henimot by'n,
du ser fjorden langt i det fjerne.

Der ser du de gamle veier ...,
som vitner om tidens slit.
Tømmer ble kjørt for skogens eier,
fra bratte lier ... bit for bit ...

Storskogen her skal ligge i fred,
for øks og for sag ... og dur ...
Stien her går til fredet sted,
her kan du oppleve Guds natur ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1997


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349