Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Insektundersøkelser på Slåttemyra 2016
Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum

Insektundersøkelser på Slåttemyra 2016

Den første studien av insekter på ei hevdet historisk slåttemyr i Norge.

Insektundersøkelser1.jpg
Malaisetelt med insektfelle på Slåttemyra i forbindelse med insektundersøkelser 2016. Foto: Tor Øystein Olsen 11. juni 2016

Insektundersøkelser2.jpg
Informasjon fra Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum. Foto: Tor Øystein Olsen 11. juni 2016

Insektundersøkelser3.jpg
Lars Ove Hansen og Jon Peder Hjertenes Lindemann fra Naturhistorisk museum undersøker fjorårsskudd av fjelltistel (Saussurea alpina). Malaisetelt i bakgrunnen. Foto: Tor Øystein Olsen 2. juni 2016

Fjelltistel.jpg
Fjelltistel (Saussurea alpina) fra Slåttemyra. Mange arter som har sitt tyngdepunkt i fjellet, går ned i lavlandet på hevdet gammel kulturmark. Foto: Tor Øystein Olsen 20. juli 2015

Påfugløye.jpg
Nattpåfugløye (Saturnia pavonia) fra Slåttemyra. Foto: Tor Øystein Olsen 2. juni 2016

  text/htmlInsektrapporter og andre rapporter
text/htmlVitenskapelige artikler og rapporter av Lars Ove Hansen
text/htmlÅrbok 2015. Lars Ove Hansen: Pollinerende insekter
text/htmlÅrbok 2010. Lars Ove Hansen: Insektlivet i Maridalen
application/pdfSamarbeid Naturhistorisk museum og Norsk Naturarv, Maridalens Venner.pdf
application/pdfAftenposten 2002.09.01.pdf
text/htmlGresshopper på Slåttemyra
text/htmlInsektundersøkelser i Maridalen og på Slåttemyra

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349