Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Verneplankartet i fullversjon (NB! 5Mb!)

Verneplankartet i fullversjon (NB! 5Mb!)

NB! Dette er fullversjon av verneplankartet, og er på 5 Mb!
På dette store verneplankartet kan du la musemarkøren gli over kartet.
Klikk på skjøtselsonene, andre konkretiseringer av forvaltningsplanen, samt gårder og plasser som blir markert.
En ny side med forklaringer åpnes i et nytt vindu. Lukk dette vinduet når du vil tilbake til kartet. Lykke til!

Verneplankart

Skogområder Skogområder Skogområder Randsoner Randsoner Randsoner C1 - Brekke sag C10 - Randsone Maridalsvannet C10 - Randsone Maridalsvannet C10 - Randsone ved Maridalsvannet C10 - Randsone ved Maridalsvannet C2 - Lauvskog ved Hammeren C10 - Randsone ved Maridalsvannet C10 - Randsone Maridalsvannet C10 - Randsone ved Maridalsvannet C5 - Åkerholme C6 - Dausjøberget C11 - Brannflata C7 - Svartorsumpskog Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Beitemark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Dyrka mark Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Slåtteeng Øvre Kirkeby gård Nedre Kirkeby gård N7 - Gamle lauvingstrær av ask N9 - Trerekke av lønn N8 - tidligere trerekke ved Nes gård N10 - Kongeeikene ved Nes K3 - Greveveien Bakken i Neskroken N12 - Gammel trerekke fjernet N15 - Kandelaberbjørk på Turter N11 - Gammel trerekke mot Kasa K1 - Ankerveien K13 - Greveveien K2 - Elveforbygninger N1 - Allé ved Stubberud N2 - Allé ved Lille Brennengen N3 - Allé ved Strandholt N4 - Trerekke ved Låkeberget N13 - Jettegryter K6 - Gammel gårdsvei K4 - Gammel steingard K5 - Gammel gårdsvei K9 - Gammelt veifar N18 - Allé ved Nordre Skar K12 - Gammel vei K11 - Elveforbygninger N6 - Trerekke ved Hammeren Nordseter Steinsrud Svingen Ødegården Nes gård Kallerud Brenners i Neskroken Vestby i Neskroken Sittpå i Neskroken Lille Brennenga gård Store Brennenga gård Skjerven gård Blåsås Plantefelt som bør ryddes Tidligere dyrka mark Engelsrud Skovly Salmakerstua Berg Nordre Låkeberget Kirkeruinen i Maridalen Vårnhus i Neskroken Nordby i Neskroken Berntsberg Sanderberget Sander gård Haugermosan Kasa gård Hauger gård C9 - Jondalen C8 - Skarselva C12 - Sørbråtamyra Søndre Skar gård C4 - Lautabekken C3 - Bekkedal Hammeren C8 - Skarselva K8 - Gammelt veifar Hagastua Bjørnstad gård Granum gård Dyrka mark Øvre Vaggestein gård Sørbråten gård Skogområder Skogområder Nordbråtan Bergerud Halset N14 - Gamle asketrær N17 - Trerekke av bjørk N16 - Granhekk K7 - Steingard Skjervenhagen Brennengahagen Skogområder

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349