Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Historiske ferdselsveier
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie >  Hva matriklene kan fortelle om Maridalen
Fra årsskrift Maridalens Venner 1980

Hva matriklene kan fortelle om Maridalen

Av Ulf Thorshaug, fra årsskrift Maridalens Venner 1980.

En gammel Maridalsvenn, fr. Hedvig Cam Vassel, har sendt oss fotokopier av endel gamle matrikler. De gir oversikt over gårder og bruk av eierforholdene. Vi skal her bare gjengi endel opplysninger, og anbefaler interesserte å ta kontakt med Universitetsbiblioteket dersom man ønsker å lese matriklene selv.

Matrikkelen for 1838 forteller at gårdene Brekke, Brennengen, Skjerven, Kirkeby, Hauger, Turter, Skar og Sander kun besto av ett bruk hver. Vi må da uvilkårlig spørre: Eksisterte ikke Lille Brennengen? Nei, den ble skilt ut i 1849. Hva menes med Kirkeby? Er det øvre eller nedre? Kirkeby står oppført med to eiere, og dette kan jo tyde på at både øvre og nedre er oppført sammen i matrikkelen. Andre kilder viser at Kirkeby ble delt i to bruk allerede midt på 1700-tallet.

Øgården står i matrikkelen ned sitt eldgamle navn Tømte (Tompt). Nord for Maridalen finnes Nordmarken og Trehjørningen. Nes har to bruk, som har samme navn. Vaggesten (Vaggadastein) har følgende bruk:
Vaggestein øvre, Rødløkken, Nordbroten, Tømte (i Nordmarka), Vaggesteen nedre, Sydbroten.

Stattholder, grev Wedel Jarlsberg, står oppført som eier av Brekke, Skjerven, Hauger, Nordmarken og Sander.

Matrikkelen for 1869 er meget detaljert, så den vil vi gjerne komme nærmere tilbake til i et senere årsskrift. Her skal bare tas med noen få opplysninger:
Under Brekke gård nevnes plassen Engelsrud. I rubrikken "Haves Fiskeri eller anden Herlighed?" nevnes for Brekke 3 vannfall i Akerselven, og fiskeri a 10 Spd., for Brennengen fiskeri a 5 Spd.

Matrikkelen for 1886 er også ganske detaljert. Brekke har ett bruk, Brenningen har brukene Brenningen (store og lille) og Taraldsrud, Skjerven har to bruk ned samme navn, det samme med Kirkeby. Tømte har ett bruk med navnet Ødegården, Hauger har tre bruk med navnet Hauger og ett med navnet Kasa, Turter har brukene Turter og Petersberg, Skar har to bruk med navnet Skar, fire med navnet Halset, og dessuten Skar Kruttmølle. Nordmarken og Trehørningen har ett bruk hver, Vaggestein har brukene Vaggestein øvre, Sørbråten, Vittenbergkollen, Hagastuen, Lurhullet, Snippen. Nes her fire bruk med samme navn, og Sander har ett bruk. Taraldsrud under Brennengen og Brenna og Vittenbergkollen under Vaggestein vil vi gjerne ha flere opplysninger om, dersom noen av leserne har det. Kasa nevnes her for første gang (under Hauger), enda vi vet at Kasa er ca. 100 år eldre. Det som i dag heter Øgården har her bruksnavnet Ødegården og gårdsnavnet Tømte (det gamle middelaldernavnet).

Matrikkelen for 1904 må vi også få komme tilbake til med flere detaljer. Her skal bare nevnes Taraldsrud, Løkkeberget og Berg under Brennengen. Løkkeberget er det samme som dagens Lokkeberget (Låkeberget). Berg ble bygget i 1895 og står fremdeles, men Taraldsrud skulle vi gjerne vite mer om.

Dette var en liten vandring gjennom matriklene. Vi kommer tilbake med mer stoff fra dem. Om noen av leserne har kommentarer og utfyllende opplysninger til matriklenes innhold, så la oss høre fra dere.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349