Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Hilsen fra Maridalen

Hilsen fra Maridalen

Av Ole A. Svendsen

Det ligger en naturperle
ved storbyens grense mot nord.
Med Maridalsvannet som hjerte,
omkranset av skoger og jord.
Med byen som nabo og marka omkring,
og skogkledte åser som danner en ring.
Der gårder og hus ligger velstelt og lunt
og vitner om sans for de nære ting.

Refreng:
Ja, kom til den fagre Maridal
med gårder og skoger og vann.
Her finner du ro, her finner du fred,
i pakt med naturen du omgir deg med.
Men husk at du farer med lempe,
trå varsomt og sett ikke spor!
Ha sans og respekt for naturens mangfold,
for alt det som lever og gror!

I vårlyse, stille kvelder
kan storbyens støy og larm
høres som om i det fjerne,
som byens forlengede arm.
Men snur du deg unna og lytter mot nord,
der orrhanen buldrer sitt våryre kor,
så hører du bruset fra flomstore elver
med isvann fra marka på vei til ditt bord.

En høstkveld ved Kirkeruinen
syns lyset fra byen i sør.
Det farver den mørklagte himmel
og minner om nordlysets slør.
Du aner nok trykket fra storbyens jag,
men dypt i ditt indre du kjenner behag,
at ved å få eie den stemning du føler
av frihet og fred fra din stressende dag.

Vi fikk denne dalen som gave,
en arv ifra fedrenes tid.
Men nå er det vi som skal trygge
dens framtid i hverdagens strid.
Vi går til vår gjerning med glede og tro,
og satser på at det kan bygges en bro,
der de som skal styre og ferdes i dalen,
kan enes med de som skal leve og bo.

Ole A. Svendsen, Maridalen 24. oktober 1994
Fra årsskrift Maridalens Venner 1994 og årsskrift 2006


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349