Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
         
Skjøtselsoner
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen >  Forvaltningsplanen for Maridalen

Forvaltningsplanen for Maridalen

Her kan du lese hele forvaltningsplanen som ble vedtatt i januar 2002, og laste den ned som PDF-dokument.
Forvaltningsplanen forside

Forvaltningsplanen behandler de viktigste tema ut fra vernesynspunkt, men den er ikke en utfyllende plan. Det er lagt vekt på å belyse virkningen av vernet for beboere og brukere av dalen. Samtidig er det lagt fram forslag om behandling av enkelte områder og elementer som har stor betydning i kulturlandskapet

Et utkast til planen er utarbeidet av Lars Flugsrud, Grindaker AS i samråd med en rådgivende gruppe med representanter fra Maridalens befolkning og fra aktuelle etater fra Oslo kommune. Fylkesmannen har hatt ansvaret for arbeidet og har bearbeidet planutkastet. Planutkastet var utlagt til høring sammen med verneplanen, den 7. oktober 1996, og er senere noe justert i forhold til de kommentarer som kom inn.

Forvaltningsplanen godkjennes for en periode på 10 år, men kan tas opp til ny vurdering dersom forholdene i området tilsier det.

  application/pdfLast ned hele forvaltningsplanen som PDF (400 Kb)
text/htmlVerneforskriftene finner du her

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349