Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Om bruk av takrør som fôr
Fra Ove Arbo Høeg: Planter og tradisjon, 1974

Om bruk av takrør som fôr

Takrør Phragmites australis (P. communis) er vanligst på Østlandet. Nær grensen mot Sverige ble den også kalt for vass, som på svensk. Kyr på utmarksbeite beitet toppene på den: "Kuane er gærne etter toppane på den." "Takrør holder på å ta overhånd på jordene nå fordi folk ikke lenger har kuer. Ble gjerne tatt av kuer og hester. Ble også brukt til vinterfôr, ved hakkeslått langs grøfter og bekker. De stive, harde stråene ble renspist av kuene." "Fram til 1945 brukte dem øverste halvdel av takrør til hakkelse sammen med halm."


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349