Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Øyungskongen ...

Øyungskongen ...

Av Helge Haakenstad

Den gamle furu er tørr og grå,
ved smalet mot øst den står ...
Grenene mot himm'len spriker,
værbitt av alder og år ...
  Ennå ... trassig den kjemper imot.
  Øksehugg dype har såret dens fot ...
  Snart faller den til marken ...

En gang du var så frodig og grønn,
din krone, den vaiet i vind ...
Alltid du stod der fast og trygg,
til glede for kropp og sinn ...
  Under din krone mange fant ly,
  nær ildens skjær ved morgenens gry ...,
  når skogen våknet til liv ...

Du har sett vårene komme og gå,
hørt orrhanen buldre på ny ...
Du har sett isen løsne fra land
og solens stråler gjennom sky ...
    Du har sett tømmer i lenser og drag,
    hørt fløternes rop fra lag til lag ...
    i båtene der ute ved øya ...

Når vinteren kom med kulde og sno,
en veiviser på odden du var ...
Turfolk så deg, og da de forstod:
"Snart er vi nede ved Skar" ...
  Du har sett folk til fots ..., på ski ...,
  den ensomme vandrer i grantung li ...,
  mens snøen dalte så stille ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1998


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349