Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Bilder før og etter rydding av Slåttemyra

Bilder før og etter rydding av Slåttemyra

Her kan du sammenligne bilder tatt før og etter rydding av Slåttemyra.

Slåttemyra i 1996. Foto: Asbjørn Moen
Fra Slåttemyra i 1996. Bildet er tatt fra kollen i sør mot Slåttemyrbekken ("Stormyra"). Merk gjengroingen langs bekken. I 1996 var "Stormyra" delt i flere delmyrer. Foto: Asbjørn Moen.

 

Fra Slåttemyra i 2004. Foto: Tor Øystein Olsen
Fra "Stormyra" i 2004 sett fra samme sted som i 1996. Slåttemyrbekken løper åpent bak furua til venstre i bildet. "Stormyra" er hel. Foto: Tor Øystein Olsen.

Fra Slåttemyra 1996. Foto: Asbjørn Moen
Fra Slåttemyra i sør i 1996. Foto: Asbjørn Moen.

Fra Slåttemyra 2004. Foto: Tor Øystein Olsen
Fra Slåttemyra i sør i 2004. Slåttemyra har igjen blitt ei slåttemyr! Foto: Tor Øystein Olsen.

Se også flybilder og satelittbilder.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349