Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Arbeid i forbindelse med den norske myrreservatplanen, utarbeidet ved NTNU Vitenskapsmuseet

Arbeid i forbindelse med den norske myrreservatplanen, utarbeidet ved NTNU Vitenskapsmuseet

Myr: forskning, forvaltning og overvåking

http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/myr-studier-vern-naturindeks

Tor Øystein Olsen deltok i undersøkelsene til følgende myrrapporter (feltarbeid i perioden 1974–1984):
Nord-Trøndelag 1983, Sør-Trøndelag 1983 og 1984, Sogn og Fjordane 1983, 1984, 1985 og Møre og Romsdal 1984.

Myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Asbjørn Moen og medarbeidere. Botanisk serie 1983–1:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/37+N-Tr%C3%B8ndelag_BotRapp1983-1.pdf

Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Asbjørn Moen. Botanisk serie 1983–4:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/38+S-Tr%C3%B8ndelag_BotRapp1983-4.pdf

Etterundersøkelser i Sør-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Stein Singsaas. 1984:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/41+S-Tr%C3%B8ndelag+1984.pdf

Myrundersøkelser i Sogn og Fjordane i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Asbjørn Moen og Tor Øystein Olsen. Botanisk serie 1983–5:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/39+S%26Fjordane_BotRapp1983-5.pdf

Supplerende myrundersøkelser i Sogn og Fjordane i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Stein Singsaas og Asbjørn Moen. 1984:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/42+Sogn%26Fjordane+1984.pdf

Regionale studier og vern av myr i Sogn og Fjordane i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Stein Singsaas og Asbjørn Moen. Botanisk serie 1985–1:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/43+S%26Fjordane_BotRapp1985-1.pdf

Myrundersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Asbjørn Moen. Botanisk serie 1984–5:
http://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/40+M%C3%B8re%26Romsdal_BotRapp1984-5.pdf

Verneverdige myrer i Øst-Trollheimen. Notat til Trollheimenutvalget. Asbjørn Moen. 1979.:
https://www.ntnu.no/documents/10476/18307797/34+Trollheimen+1979.pdf


Tor Øystein Olsen deltok også i undersøkelsene til følgende rapporter:

Flora og vegetasjon i Lurudalen, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. Jarle Inge Holten. Botanisk serie 1982–7
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=0406c327-8cf7-41cc-ac48-d89e60918702&groupId=10476

Flora- og vegetasjonsundersøkelser i Raumavassdraget, med vegetasjonskart i M 1:50 000 og 1:150 000. Jarle Inge Holten. Botanisk serie 1984–4
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=a38d0089-4919-446e-bf0a-36cdf5e21232&groupId=10476

Vegetasjon og flora i øvre Stjørdalsvassdraget, Meråker, Nord-Trøndelag. Kari Merete Andersen. Botanisk serie 1984–6
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=edbe7bde-bd65-4770-af20-127f2746d71b&groupId=10476


Tor Øystein Olsen var medforfatter til:

Oversikt over flora og vegetasjon innen Slåttmyra naturreservat i Nittedal, Akershus; med skisse til skjøtselplan. Moen, A. & Olsen, T. Ø. Botanisk notat 1997–5.
http://maridalensvenner.no/oversikt-over-flora-og-vegetasjon-innen-slaattemyra-naturreservat-i-nittedal-akershus-med-skisse-til-skjoetselsplan.5023312-25743.html

Og denne rapporten blir vist til i:

Utmarkas kulturlandskap, med hovedvekt på vegetasjonsendringer som følge av slått og beite. Rapport for 1996 og 1997 for NFR-MU-prosjekt nr 119568/720. Øien, D.-I. & Moen, A. Botanisk notat 1997–6.
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=b3588a36-8b6b-43a7-9592-1b4ef4ba419c&groupId=10476

Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. Lyngstad, A., Øien, D.-I., Vold, E.M. & Moen, A. Naturhistorisk rapport 2013–8.
http://www.ntnu.no/documents/10476/401393004/2013-8+Sl%C3%A5ttemyr_S%C3%B8r-Norge.pdf/9cf11763-f470-4dff-9dfe-84730c26fe84

Rikmyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag. Dag-Inge Øien, Anders Lyngstad og Asbjørn Moen. Naturhistorisk rapport 2015–1.
http://www.ntnu.no/documents/10476/1262347829/2015-1+Rikmyr+i+Norge.pdf/dc7e3c37-a90f-4c25-9ebb-39b30836b997

  text/htmlInnledende kapitler. Myrundersøkelser i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, 1975
text/htmlMire investigations in the rural district of Orkdal, Sør-Trøndelag county, central Norway

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349