www.maridalensvenner.no

Hjem >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2023
Torsdag 20. april kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Tid: Torsdag 20. april kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Stein Erik Kirkebøen: BØNDER I BY’N. En beretning om Maridalen

Kirkebøen400.jpg

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2024
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot