www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2021 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2021
Torsdag 20. mai kl. 19.00 digitalt via Zoom

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Tid: Torsdag 20. mai kl. 19.00
Sted: Digitalt via Zoom

Klikk på denne lenka for registrering til årsmøtet.

I. Stein Erik Kirkebøen: Krutt, kuler og personekvivalenter. Historien om Skar kruttverk og Skar leir.

Stein Erik Kirkebøen
Stein Erik Kirkebøen

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2022: Styret foreslår at kontingenten økes til kr 300
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Sakspapirene årsmøte Maridalsspillet finner dere nedenfor.

Vel møtt!


I høyrespalten på nettsidene er det også mulig å støtte Maridalens Venner gjennom Spleis. Bakgrunnen er at i desember 2020 ble den faste støtten som Maridalens Venner har fått fra bystyret i Oslo gjennom 17 år, uten forvarsel kuttet fra 850 000 til 250 000 for 2021.

  application/pdf000 - Sakliste årsmøte Maridalsspillet 2021.pdf
application/pdf006 - Årsmelding 2019.pdf
application/pdf007 - Årsmelding 2020.pdf
application/pdf008 - Årsregnskap og revisjon 2019.pdf
application/pdf010 - Årsregnskap Maridalsspillet 2020.pdf
application/pdf011 - Revisors beretning - Maridalsspillet, 2020.pdf

dot