www.maridalensvenner.no

Hjem > Jordbrukspolitikk >  Hva vil Sp med jordbruket?
GD 31. juli 2017

Hva vil Sp med jordbruket?

Av Svenn Arne Lie, leder Oppland Bonde og Småbrukarlag.

Les artikkerlen her.


dot