www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2017 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2017
Tirsdag 4. april kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Tid: Tirsdag 4. april kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Ståle Pinslie: På jakt etter historiske ferdselsveier fra Oslo til Hadeland

Ståle Pinslie
Ståle Pinslie

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2018
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot