www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Naturgrunnlag >  Insektundersøkelser i Maridalen og på Slåttemyra

Insektundersøkelser i Maridalen og på Slåttemyra

Maridalens Venner har hatt et tett samarbeid med Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv gjennom utførte insektundersøkelser i Maridalen i årene 2007, 2008 og 2009, der vi bidro til sammen med kroner 150 000.

Disse undersøkelsene ble formalisert gjennom kontrakter med ledelsen av Naturhistorsk museum.

Konkrete resultater av disse undersøkelsene, som berører Maridalen, finnes blant annet her:

http://maridalensvenner.no/naturgrunnlag.26143.no.html

http://maridalensvenner.no/rapporter.243126.no.html

http://maridalensvenner.no/arbok-maridalens-venner-2015.5697333-15237.html

http://maridalensvenner.no/arbok-maridalens-venner-2010.4755176-15237.html

I 2016 startet insektundersøkelser på Slåttemyra. Ansvarlig for disse undersøkelsene er Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum (det har også vært foretatt noen undersøkelser av Lars Ove Hansen fra 2002). Dette er de første studiene av insekter på hevdet historisk slåttemyr i Norge.

  application/pdfSamarbeid Naturhistorisk museum og Norsk Naturarv, Maridalens Venner.pdf
text/htmlInsektundersøkelser på Slåttemyra 2016

dot