www.maridalensvenner.no

Hjem > Slåttemyra >  Insektundersøkelser på Slåttemyra 2016
Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum

Insektundersøkelser på Slåttemyra 2016

Den første studien av insekter på ei hevdet historisk slåttemyr i Norge.

Insektundersøkelser1.jpg
Malaisetelt med insektfelle på Slåttemyra i forbindelse med insektundersøkelser 2016. Foto: Tor Øystein Olsen 11. juni 2016

Insektundersøkelser2.jpg
Informasjon fra Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum. Foto: Tor Øystein Olsen 11. juni 2016

Insektundersøkelser3.jpg
Lars Ove Hansen og Jon Peder Hjertenes Lindemann fra Naturhistorisk museum undersøker fjorårsskudd av fjelltistel (Saussurea alpina). Malaisetelt i bakgrunnen. Foto: Tor Øystein Olsen 2. juni 2016

Fjelltistel.jpg
Fjelltistel (Saussurea alpina) fra Slåttemyra. Mange arter som har sitt tyngdepunkt i fjellet, går ned i lavlandet på hevdet gammel kulturmark. Foto: Tor Øystein Olsen 20. juli 2015

Påfugløye.jpg
Nattpåfugløye (Saturnia pavonia) fra Slåttemyra. Foto: Tor Øystein Olsen 2. juni 2016

Terje Jonassen har bestemt opp materialet av danse- og styltefluer fra Slåttemyra. Achalcus nigropunctatus er tidligere ikke påvist i Norge.

Fra årsmelding Norsk Naturarv 2019:

"Danse- og styltefluer (Diptera: Empidoidea): Et større materiale samlet i malaise-telt og fargeskåler fra rundt 20 lokaliteter i Sør-Norge er sendt til M.Sc. Terje Jonassen på Sjernarøy for bestemmelse. Jonassen er vår fremste ekspert på denne gruppen. Foreløpig foreligger kun resultater fra Slåttemyra i Nittedal der ganske nøyaktig 100 arter er påvist. Stylteflua Achalcus nigropunctatus (Dolichopodidae) er tidligere ikke påvist i Norge.

Parasittveps (Hymenoptera: Ichneumonidae): Et større materiale samlet i malaise-telt og fargeskåler fra lokaliteter i Sørøst-Norge er sortert ut. Materiale fra Nittedal og Oslo er delvis bestemt opp. Mesteparten av dette materialet er bestemt av Dr. Janko Kolarov. Han var på besøk i Norge i oktober etter invitasjon fra Naturhistorisk museum og Norsk Naturarv. Følgende fem arter er tidligere ikke påvist i Norge: Ichneumon cerebrosus, Orgichneumon calcatorius, Diphyus tricolor, Exephanes rhenanus og Ichneumon mordax. Alle artene er samlet på Slåttemyra i Nittedal kommune."

  text/htmlInsektrapporter og andre rapporter
text/htmlVitenskapelige artikler og rapporter av Lars Ove Hansen
application/pdfSamarbeid Naturhistorisk museum og Norsk Naturarv, Maridalens Venner.pdf
text/htmlÅrbok 2015. Lars Ove Hansen: Pollinerende insekter
text/htmlÅrbok 2010. Lars Ove Hansen: Insektlivet i Maridalen
application/pdfAftenposten 2002.09.01.pdf
text/htmlGresshopper på Slåttemyra
text/htmlInsektundersøkelser i Maridalen og på Slåttemyra
application/octet-streamTerje Jonassen danse- og styltefluer fra Slåttemyra 2019.xlsx
application/octet-streamInsektfunn på Artskart Slåttemyra

dot