www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Rapporter >  Maridalen; Botanisk undersøkelse av verneverdier
Rapport av Øyvind H. Rustan & Cees Bronger

Maridalen; Botanisk undersøkelse av verneverdier

Utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, 1984.

Botanisk rapport 1984 forside

Lastned rapporten ved å klikke påpdf-filen. NB! 58 MB!

  application/pdfBotanisk rapport Rustan og Bronger 1984. NB! 58 MB!
application/octet-streamLes rapporten på ISSUU

dot