www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Hølet

Hølet

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Nord for Nordbråten og Dalen og tett ved Jøndalsbekken lå den nordligste husmannsplassen i selve Maridalen. Den hadde det lite flatterende navnet Hølet, men var i virkeligheten en av Maridalens idyller. På gamle kart heter stedet Hullet, som lyder noe bedre.

Hølet ligger usjenert til og det er ikke lite jord som er oppdyrket her innunder åssidene. Plassen som hørte under Nordbråten, ble ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Det finnes i en familie som nå bor på Halvorsrud, men som stammer fra Hølet, oppbevart en attest for vaksinasjon mot kopper. Det gjelder bestemoren til han som nå bor på Halvorsrud, og hun må da ha vært en liten pike. Attesten bærer årstallet 1822 og pikens adresse er Hølet. Altså må husmannsplassen Hølet være minst så gammel.

Stua som sto her var neppe så gammel. Opprinnelig hadde den ett rom, men senere ble den delt i stue og kjøkken. Bygningen var firlaftet med bislag på gavlen. Senere fikk den en liten veranda foran bislaget. I kjøkkenet sto det en svær muret grue av runde steiner. Før var det også et fjøs av gråstein og en låve her på Hølet. Låven og fjøset er revet forlengst og sommeren 1970 rev kommunen også ned den koselige gamle stua. Forstå det den som kan. Nå er det bare en jordhaug igjen.

Fra 1910 var stedet leid bort til bymannen Adolf Authen som feriehus, og det ble tatt vel vare på. Før 1910 bodde det visstnok et par her som het Maren og Ola. Begge var arbeidssomme folk; Maren ble over 90 år og eldre maridøler minnes henne flittig opptatt med bærplukking og sanking av kvist, og Ola arbeidet på kruttverket. Det er meget synd at idyllen Hølet nå er borte.


dot