www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Dusgård

Dusgård

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

I bakken sør for Hauger lå inntil for få år siden en svær bygning som het Dusgård. Den var bygget på slutten av 1800-tallet. Her var opprinnelig kursted for tuberkuløse. Senere ble bygningen solgt til de samme som drev pensjonatet oppe på gården, men Dusgården var etter sigende pensjonat for almindelige mennesker. Da pensjonatdriften opphørte kjøpte Postverket stedet og brukte det som feriested inntil det ble revet. En stund var her også telefonsentral.


dot