www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Kornløken

Kornløken

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Kornløken er nevnt som husmannsplass under Nes i registeret fra 1771. Vi vet ikke sikkert hvor Kornløken lå, men en løk brukes ofte som betegnelse på en stille lone eller utvidelse av en elv og dette stemmer godt med Dausjøelvas nedre del. Sannsynligvis har Kornløken ligget her.


dot