www.maridalensvenner.no

Hjem >  Fargerik blomstring i Maridalen

Fargerik blomstring i Maridalen

De nyrestaurerte engene i Maridalen står i august i fargerik seinsommerprakt. Blåknapp, rødknapp, gullris, gulmaure, firkantperikum, skjermsveve, knoppurt og timian preger engene i blått, gult og lilla, og det er et yrende og summende insektliv. I midten av august begynner vi å slå engene, slik at de blir enda vakrere neste år...

Løvenga i august 2004 Foto: Tor Øystein Olsen 010804
Fra løvenga i august 2004: Enga er frodig og er preget av skjermsveve, gullris, timian, knoppurt, blåknapp og firkantperikum. Styvingstrærne er grønne og flotte i sitt andre spiringsår. (Hevdete løvenger blir høstet i to etasjer: Enga blir slått hvert år, mens styvingstrærne blir høstet hvert femte år.) Den tette granskogen i bakgrunnen, var for 40 år siden åpen beitemark for Øvre Kirkeby gård (Langhagan). Foto: Tor Øystein Olsen

Bjørkelunden i august Foto: Tor Øystein Olsen 010804
Fra Bjørkelund med magereng i august 2004. Gullris og blåknapp veksler i gult og blått. Blomstrende solblom er på hell. Foto: Tor Øystein Olsen

Solblom Foto: Tor Øystein Olsen 010804
Rødlistearten solblom lyste opp Bjørkelunden i juli, i august er den på hell. Vi ser også velduftende gulaks og start blomstring av gullris. Foto: Tor Øystein Olsen

 

Les mer om kulturmark og restaurering av slåttemark ved å trykke på knappene nedenfor.

  application/octet-streamKulturmark
application/octet-streamSlåttemark