www.maridalensvenner.no

Hjem > Skjøtsel > Lærebøker >  Oversikt over lærebøker om kulturlandskap

Oversikt over lærebøker om kulturlandskap

På disse nettstedene kan du kjøpe lærebøker om kulturlandskap.

Her finner du lærebøker fra det svenske jordbruksverket.

Her finner du lærebok fra det svenske naturvårdsverket: "Svenska naturbetesmarker".

Her finner du SKJØTSELSBOKA FOR KULTURLANDSKAP fra Landbruksforlaget. Denne boka viser hvordan viktige typer av de gamle kulturmarkene er blitt til og hvordan vi kan eller bør skjøtte dem. Boka er et oppslagsverk for forvaltningen, bønder, museer og andre med interesse og ansvar for kulturlandskapet.
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=107551

Her finner du JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP fra Universitetsforlaget. Boka beskriver viktige økologiske sammenhenger og opplevelsesverdier knyttet til dyrket mark, og drøfter forvaltningsmyndighetenes muligheter til å styre og påvirke. Utgitt i samarbeid med Norges forskningsråd.


dot