www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Rapporter >  Maridalen: Verneverdier og golfbaneanlegg.
Av Ann Norderhaug

Maridalen: Verneverdier og golfbaneanlegg.

Utgitt av Norsk institutt for naturforskning 1990. NINA Utredning 012.

Maridalen: Verneverdier og golfbaneanlegg

Les pdf-filen nedenfor (ekstern lenke).

  application/pdfMaridalen: Verneverdier og golfbaneanlegg

dot