www.maridalensvenner.no

Hjem >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2019
Torsdag 4. april kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Tid: Torsdag 4. april kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Lars Nilssen: Nordmarkas fiskehistorie

Lars-Nilssen.jpg

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2020
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot