www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2014 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2014
Torsdag 27. mars kl 19.00 Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2014

Innkalling til årsmøte 2014

Tid: Torsdag 27. mars kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Stein Erik Kirkebøen: Skibakker og skihopping i Maridalen og i verden
Thor Gotaas: Femmila

Stein Erik Kirkebøen
Stein Erik Kirkebøen

Vegard Ulvang og Thor-Gotaas 2008
Vegard Ulvang og Thor Gotaas på julemøte i Maridalens Venner 2008. Foto: Tone Berild Kristiansen

II. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2014
8. Valg

III. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!

  application/octet-streamInnsikt Aftenposten om hoppbakkekultur 06.03.2014
application/octet-streamOsloby om hoppbakker 06.03.2014
text/htmlSe årbok Maridalens Venner 2014

dot