www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Gata

Gata

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Ved krysset mellom Sandermosveien og Maridalsveien lå det før en koselig liten husmannstue som het Gata. Den ble revet for omtrent ti år siden, og visstnok ble den bygget i slutten av forrige århundre. Den gang bodde det her en gammel kone som ble kalt «Mor Gata». I de senere år var Gata-stua bortleid til byfolk.

Den gamle veien fra Nordmarka og Hadeland ble ofte kalt «Bygata» og kanskje det er derfra plassen har sitt navn. Mer sannsynlig er det at Gata er det samme som gutu, som betyr fegate eller krøttersti. Nå er det iallfall bare navnet igjen av Gata i Maridalen.


dot