www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2011 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2011
Torsdag 31. mars kl 19.00 Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2011

Innkalling til årsmøte 2011

Tid: Torsdag 31. mars kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2011
8. Valg

II Årsmøte Maridalsspillet

III Sverre Grimstad: "Nordmarka og Maridalen"
Forlegger Bjørn Smith-Simonsen: "Markalitteraturen fra Bernhard Herre til Sverre Grimstad"

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter


Vel møtt!

Hilsen styret


dot