www.maridalensvenner.no

Hjem > Vandringer > Dikt >  Vårskog

Vårskog

Av Helge Haakenstad

Jeg lengter til vårgrønne lier,
der fuglene bygger sitt bo.
Der går jeg på gjengrodde stier ...,
finner hvile, stillhet og ro.

Jeg søker de dunkle skoger ...,
til myrer og bortgjemte tjenn.
Der finner jeg nye krefter ...,
ser mening i alt ..., min venn ...

Jeg drikker av kilder klare
og finner meg selv på ny.
Vandrer under skjeggete graner ...,
bort fra den støyende by ...

Der inne ved Barlinhøgda ...,
der blir min tanke fri ...
Lik ørnen på brede vinger
over vann og skogkledd li.

Jeg kjenner de mange dufter ...
av jord ..., av vekster ... og bar ...
Ser symra som atter blommer ...
Hører liv i skog og snar ...

Hvile jeg finner i mose og lyng ...
når kvelden siger på ...
Da takker jeg Ham for livet ...,
og skogens sti ... jeg fikk gå ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1998


dot