www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Ferdselsveiplan >  "Helhetlig ferdselsveiplan til, i, gjennom og fra Maridalen!"
Opprop til Oslo bystyre

"Helhetlig ferdselsveiplan til, i, gjennom og fra Maridalen!"

2008-02-29

Organisasjoner og personer samlet til møte i Maridalen 28. februar 2008 ble enige om følgende:
 1. Vi støtter at den nye turveien fra Brekke til Hammeren og Nordmarksveien lyssettes helt fram til bussholdeplassen på Hammeren. Bystyret har for budsjettåret 2008 satt av tre millioner kroner til dette arbeidet.
   
 2. Denne turveien må vinterbrøytes og ved behov strøs. Veien bør også få fast dekke. For å unngå brukerkollisjoner, ønsker vi at det anlegges en egen gressbevokst trasé parallelt med veien. Denne traseen kan da brukes av gående i sommerhalvåret og som skiløype om vinteren.
   
 3. Ved Brekkekrysset ønsker vi at det anlegges en ny utfartsparkeringsplass på deler av den gamle lagringsplassen for stein (steinknuseriet).
   
 4. Bystyret vedtok 20. juni 2007 følgende: ”Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien.” Vi ønsker at det blir fortgang i forarbeidet til dette prosjektet, samtidig som vi ønsker at Maridalsveien fra Brekke til Skar av trafikksikkerhetsmessige hensyn utvides med skulder på begge sider av veien, og at disse markeres med stipla linjer.
   
 5. Vi støtter Friluftsetatens planer om en ny lyssatt helårstrasé fra Sognsvann til Grinda og Brekke.
   
 6. Vi støtter Friluftsetatens planer om en ny helårstrasé mellom Monsetangen og Sandermosveien.
   
 7. Vi ønsker at restaurering av Greveveien i Neskroken og mot Bomstua utredes.
   
 8. Vi støtter bystyrets vedtak om ny sykkelvei fra Snippen til Sinober.
   
 9. Vi støtter Skiforeningens planer om ny maskinpreparert skiløype fra Øyungsdammen og vestover Øyungslia.
   
 10. Vi ønsker at bruken av kollektive transportmidler styrkes.

 

Oslo og Omland Friluftsråd og Skiforeningen ved Oddvar Rolstad
Maridalens Venner
Langrennskomiteen i Oslo skikrets ved Sigmund Hov-Moen
Skarprosjektet ved Tone Kristiansen
KulturPUNKTET Sandermosen stasjon
Aker og Oslo Bondelag
Maridalen forpakterlag
Skjerven gård
Store Brennenga gård
Ødegården
Stein Øberg
Eirik Stangeland

 

Vennlig hilsen

Tor Øystein Olsen (leder Maridalens Venner) og Vegard Ulvang

  application/octet-streamLes om oppropet i Nordre Aker Budstikke

dot