www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Ferdselsveiplan >  Helhetlig tur- og ferdselsveikart fra 1992

Helhetlig tur- og ferdselsveikart fra 1992

Dette kartet viser forslag til et helhetlig tur- og ferdselsveinett til, i, gjennom og fra Maridalen. Kartet er utarbeidet av Grindaker A/S.

dot