www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Midtodden

Midtodden

På østsiden av Maridalsvannet ligger Midtodden.

Plassen bør vel regnes med til Maridalen, selv om den alltid har hatt sin adkomstvei fra Kjelsås. Midtodden skal opprinnelig ha vært en husmannsplass under Grefsen. De husene som sto på Midtodden fram til de ble revet i 1960-årene, ble oppført i 1870–80-årene av en dansk papirmann ved navn Waldemar Drevsen. Han var sjef ved Bentse bruk, og en berømt jeger. Midtodden brukte han som sommersted og jakteiendom. I slutten av forrige århundre var det en mengde vilt i traktene omkring gården og Drevsen skal være den første her i landet som innførte jakt med stående hund. Jordveien på Midtodden ble endel beskåret da Nordbanen til Røykenvik ble anlagt i 1890-årene. I 1891 kjøpte Oslo kommune stedet på grunn av drikkevannsrestriksjonene. Stedet ble drevet med forpaktere i mange år, inntil husene ble revet i 1960-årene. Nå ligger bare grunnmurene igjen og jordene er tilplantet.


dot